RSS RSS
 
 

Stronę odwiedziło:796 gości.
Dzisiaj (2020-10-31): 15 gości.
Ostatnio (2020-10-30): 8 gości.
 

Validated by HTML Validator

Valid XHTML 1.0 Transitional

Żuraw PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

Cel szkolenia:

Zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, ograniczenia skutków wypadku, a także wiadomości koniecznych dla zachowania bezpieczeństwa własnego i innych osób.

Czas zajęć:

Kurs trwa od 8 do 24 godzin w zależności od wybranego zakresu. (podstawowy-24 godz., cysterny-16 godz.)

Oferowane szkolenia

  • kurs podstawowy
  • kursy specjalistyczne:
  •    - cysterny
  •    - materiały wybuchowe – kl. 1
  •    - materiały promieniotwórcze – kl. 7
  • przedłużanie uprawnień ADR podstawowych
  • przedłużanie uprawnień na cysterny

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

  • ukończone 21 lat
  • posiadanie uprawnień kursu podstawowego daje możliwość odbycia szkolenia specjalistycznego na: ADR cysterny, ADR kl. 1 – wybuchowe, ADR kl. 7 – promieniotwórcze

Egzamin i zaświadczenia

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie objętym szkoleniem.
UPRAWNIENIA WAŻNE SĄ PRZEZ 5 LAT

 
2009 Copyright by MG
Ostatnia aktualizacja 09.02.2011 r.
Stronę odwiedziło:796 gości.