RSS RSS
 
 

Stronę odwiedziło:804 gości.
Dzisiaj (2020-10-31): 23 gości.
Ostatnio (2020-10-30): 8 gości.
 

Validated by HTML Validator

Valid XHTML 1.0 Transitional

Nadzor BHP NADZÓR I DORADZTWO BHP

Proponujemy Państwu w ramach usługi "nadzór bhp" wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).

Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy zadania służby bhp w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba.

Usługa realizowana jest zawsze przez wykształconych i wykwalifikowanych Specjalistów ds. bhp i polega na stałym nadzorze stanu bhp w zakładach pracy naszych klientów.

W ramach tej usługi wykujemy między innymi:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
 • audyty stanu bhp
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji
 • badania środowiskowe
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. :PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp

W ramach usługi współpracujemy z klientami na podstawie umów o stałej współpracy. Oferty są zawsze przygotowywane po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, jego specyfiką, rozległością terytorialną. Zakres umowy uzgadniany jest z klientem. Każda firma ma swojego opiekuna ds. bhp, z którym jest w stałym kontakcie. W przypadku większych firm ustanawiany jest Koordynator, który koordynuje pracę obsługujących klientów Specjalistów ds. bhp.

Nasze usługi realizujemy na terenie całego kraju.

Zapraszamy do współpracy firmy małe , średnie i duże. Mające swoją lokalizację w jednym mieście, jak i firmy działające w kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu miastach.

Usługi z zakresu bhp realizujemy również w ramach jednorazowych zleceń.

W ramach jednorazowych zleceń wykonujemy:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
 • audyty stanu bhp
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • założenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji
 • badania środowiskowe
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. :PIP i PIS
 • inne

Usługi realizowane są przez Specjalistów ds. bhp w uzgodnionych z klientem terminach.

 
2009 Copyright by MG
Ostatnia aktualizacja 09.02.2011 r.
Stronę odwiedziło:804 gości.