RSS RSS
 
 

Stronę odwiedziło:805 gości.
Dzisiaj (2020-10-31): 24 gości.
Ostatnio (2020-10-30): 8 gości.
 

Validated by HTML Validator

Valid XHTML 1.0 Transitional

Żuraw ŻURAWIE PRZEŁADUNKOWE (HDS)

Kurs obsługi hydraulicznych dźwigów samochodowych (HDS)

Kurs trwa 34 godzin w tym 12 godzin - zajęcia praktyczne

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie:

 • posiadał podstawowe wiadomości dotyczące dźwignic
 • znał warunki techniczne dozoru technicznego
 • znał budowę żurawia
 • znał sprzęt podstawowy i pomocniczy
 • znał zasady prawidłowej eksploatacji żurawia
 • znał przepisy bhp obowiązujące operatora żurawia
 • potrafił w sposób prawidłowy i bezpieczny sterować oraz dokonywać czynności roboczych żurawiem

Program

 • ogólne wiadomości o dźwignicach
 • wiadomości o dozorze technicznym
 • budowa żurawi
 • sprzęt pomocniczy
 • eksploatacja żurawi
 • bezpieczeństwo i higiena pracy operatora żurawia
 • zajęcia praktyczne

Certyfikat

Ukończenie warsztatów potwierdzone będzie imiennym zaświadczeniem wydanym przez BKU oraz zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego

 
2009 Copyright by MG
Ostatnia aktualizacja 09.02.2011 r.
Stronę odwiedziło:805 gości.