RSS RSS
 
 

Stronę odwiedziło:802 gości.
Dzisiaj (2020-10-31): 21 gości.
Ostatnio (2020-10-30): 8 gości.
 

Validated by HTML Validator

Valid XHTML 1.0 Transitional

Ryzyko zawodowe RYZYKO ZAWODOWE

W roku 1996 nastąpiła nowelizacja Kodeksu pracy, dotycząca dostosowania naszych przepisów do przepisów Unii Europejskiej. Wprowadzono między innymi obowiązek "oceny ryzyka zawodowego", który wiąże się z wykonywaną pracą, a także obowiązek informowania o nim pracowników.


W zaistniałej sytuacji pracodawcy stają przed problemem, jak poradzić sobie z tym zagadnieniem.

Co to jest ryzyko zawodowe?

Zgodnie z definicją (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129, poz. 844 z póź. zm.)

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Kiedy przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego?

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do eksploatacji.

Należy pamiętać, że ocenę ryzyka będziemy przeprowadzać:
  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku
Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

Jakie korzyści ma pracodawca z prawidłowo przeprowadzonej oceny zagrożenia zawodowego na stanowisku pracy?
  • spełnienie wymagań dotyczących przepisów prawnych
  • świadomość pracodawcy, jakie występują zagrożenia i czy zastosowane środki profilaktyczne są wystarczające
  • zamiast intuicji - świadome zarządzanie poziomem ryzyka
  • uniknięcie dodatkowych kosztów i strat
Istnieje wiele metod szacowania ryzyka zawodowego w zależności od rodzaju zagrożeń, czy specyfiki procesów pracy, dlatego warto zaufać profesjonalistom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Proponuje Państwu fachową pomoc, rzetelność wykonywanych usług, przystępne ceny oraz szybkie terminy realizacji.

 
2009 Copyright by MG
Ostatnia aktualizacja 09.02.2011 r.
Stronę odwiedziło:802 gości.