RSS RSS
 
 

Stronę odwiedziło:790 gości.
Dzisiaj (2020-10-31): 9 gości.
Ostatnio (2020-10-30): 8 gości.
 

Validated by HTML Validator

Valid XHTML 1.0 Transitional

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w branży BHP oraz P.POŻ, działamy na rynku od 1999 r.
Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie szkoleń i doradztwa.
Oczekujemy na karty zgłoszeniowe, zapraszając Państwa do współpracy.
Deklarujemy jednocześnie negocjacyjny sposób ustalania cen, terminów i form płatności.

Oferujemy między innymi:

 • wykonywanie obowiązków służby bhp
 • przeprowadzanie audytów w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • udział w zespołach wyjaśniających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy
 • szkolenia w dziedzinie bhp, ochrony p.poż. i pierwszej pomocy przedmedycznej
 • szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych
 • merytoryczna pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną

Firma może z Państwem współpracować w zakresie:

 • doradztwa w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenia rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • pomocy w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i p.poż
 • udziału w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe
 • pomocy w wykonywaniu badań środowiskowych oraz badań lekarskich dla pracowników (wstępnych i okresowych)
 • oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • szacunkowej ocenie obciążenia psychicznego pracowników
 • zgłaszania firm do rejestru Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej
 • uczestniczenia w pracach komisji bhp w zakładach pracy
 • pomocy w zapewnieniu pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • szkolenia bhp, p.poż., pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz podstawowych zagadnień higieny
 • kompleksowego wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy
 • oznakowania dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przeglądów technicznych, konserwacji, naprawy i regeneracji podręcznego sprzętu gaśniczego
 • sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy
 • obliczania wydatku energetycznego przy pracach fizycznych

Poszerzając wachlarz usług naszej firmy nieustannie staramy się sprostać rosnącym wymaganiom klientów.

SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ CENOWĄ DOSTARCZYMY NA ŻYCZENIE KLIENTA

 
2009 Copyright by MG
Ostatnia aktualizacja 09.02.2011 r.
Stronę odwiedziło:790 gości.