RSS RSS
 
 

Stronę odwiedziło:807 gości.
Dzisiaj (2020-10-31): 26 gości.
Ostatnio (2020-10-30): 8 gości.
 

Validated by HTML Validator

Valid XHTML 1.0 Transitional

Nadzor BHP PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE

Celem kursu jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy z użyciem podestów ruchomych oraz przygotowanie do egzaminu państwowego.

Kurs trwa około 32 godziny w tym 8 godzin zajęć praktycznych.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest 1-miesięczna praktyka.

Zakres tematyczny:
Kurs obejmuje wiadomości o dozorze technicznym, budowa części elektrycznej, mechanicznej i pneumatycznej lub hydraulicznej, aparaty i urządzenia bezpieczeństwa, ogólne wiadomości o podestach ruchomych, obsługa i konserwacja, zasilanie, napęd i sterowanie, BHP.

Ukończenie kursu potwierdzone będzie imiennym zaświadczeniem wydanym przez BKU oraz zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

UPRAWNIENIA WAZNE SĄ BEZTERMINOWO

 
2009 Copyright by MG
Ostatnia aktualizacja 09.02.2011 r.
Stronę odwiedziło:807 gości.